12.29.2015

úhel pohledu - a point of view

hrátky s novým objektivem - playing with a new lens

No comments:

Post a Comment

Milé návštěvy, děkuji všem známým i neznámým za zastavení a komentáře.