4.10.2016

odpočívají
v pokoji. A zapomnění... They rest in peace. And oblivion...

No comments:

Post a Comment

Milé návštěvy, děkuji všem známým i neznámým za zastavení a komentáře.